У січні–вересні 2020 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4678,2 млн грн капітальних інвестицій, що становить 1,7% загальнодержавних вкладень, повідомляє Головне управління статистики у Черкаській області.  

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 46,5%, у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 40,0%.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 59,7% усіх інвестицій області. За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів освоєно 25,3% капітальних інвестицій, частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків та інших позик, становить 5,4%.

Найбільше  капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 36,0% загальнообласного обсягу капітальних інвестицій, установами та організаціями державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування – 22,3%, підприємствами промисловості – 15,3%, будівництва –  12,0%.

Від admin

Коментарі закриті.