У І кварталі 2020 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1294,3 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,7% загальнодержавних вкладень, повідомляє Головне управління статистики у Черкаській області.  

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,5% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 45,9%, у будівлі та споруди – 36,0%.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 70,8% усіх інвестицій області. За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів освоєно 4,6% капітальних інвестицій, населенням на будівництво житла інвестовано 7,5%, частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків та інших позик, становить 8,6%.

Найбільше  капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (43,2%), підприємствами промисловості –  18,2% загальнообласного обсягу капітальних інвестицій.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво збільшились на 29,8% порівняно із січнем–березнем 2019 р.

Від admin

Коментарі закриті.