Прийняття змін до Податкового кодексу негативно вплине на місцеві бюджети Черкащини, вважають керівники громад.

«Експерти Асо­ці­ації міст України та представники органів місцевого самоврядування  проаналізували запропоновані зміни до По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­ра­їни та ін­ших за­ко­нів Ук­ра­їни що­до під­трим­ки плат­ни­ків по­дат­ків на період здій­снен­ня за­хо­дів, спря­мо­ва­них на за­по­бі­ган­ня ви­ник­нення і по­ши­рення ко­ро­но­ві­рус­ної хво­ро­би (COVID-19). На нашу думку, запропоновані зміни можуть призвести до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх за­галь­них до­хо­дів. Адже від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, що продовжують працювати в повному обсязі.  Міста, селища, села, ОТГ, що сьогодні виділяють сотні мільйонів гривень на боротьбу з пандемією (підвищені зарплати медикам, закупівля ліків, масок, тестів, обладнання) – завтра через Закон №3220 не матимуть ресурсів на це! Більше того: ми не зможемо виплачувати навіть мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ”, –  говорить Володимир Тірон, голова Кам’янської міської ради.

Асоціація міст України просить Президента України забезпечити термінове доопрацювання цього Закону до його підписання, з урахуванням таких пропозицій:

►запровадити більш дієві компенсатори для бізнесу за рахунок джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів;

►передбачити розстрочку по сплаті за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування по цих місцевих податках;

►дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків та зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур;

►запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України.

Від admin

Коментарі закриті.