Протягом січня-жовтня 2019 року до Черкаської обласної служби зайнятості області звернулися за допомогою у працевлаштуванні  215 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 187 осіб мали статус безробітного.

Черкаська обласна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 74 громадянам із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходило 18 безробітних з числа ВПО.

Станом на 1 листопада 2019 року статус безробітного мали 54  ВПО, з них 39 осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив 3081 грн).

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (64,8%).

Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить 26%, питома вага осіб віком до 45 років  – 29,6%,  старше 45 років – 44,4%.

Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою  становлять 65%,   з професійно-технічною – 26%, з початковою та середньою –9%. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у більшості районів.

Професійна структура безробітних з числа ВПО: 72 % становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці, 15% – осіб з робітничими професіями, 13 % – особи без професійної підготовки.

Про це інформує відділ статистики та прогнозування обласного центру зайнятості.

Від admin

Коментарі закриті.