У зв’язку з тим, що останнім часом збільшилась кількість звернень з приводу надання роз’яснень щодо управління багатоквартирними будинками, департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради інформує:

З 1 липня 2015 року набрав чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (повний текст закону можна подивитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/go/417-19). 
Цим Законом України встановлено, що у разі якщо протягом одного року з дня набрання ним чинності (тобто до 01 липня 2016 року) співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.
Згідно цього ж Закону, у такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя.
Таким чином, проведення конкурсу і збільшення тарифів для мешканців в частині управління багатоквартирними будинками було зроблено на виконання вимог Закону України.

Конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси був проведений строго у відповідності до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» (посилання на повний текст Порядку – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-16 ).
З метою підвищення конкуренції між учасниками конкурсу, всі будинки були розподілені на 4 приблизно рівні між собою групи (на 4 лоти). Заявки на участь у конкурсі подали 5 претендентів, серед яких 3 комунальні підприємства міста черкас (КП «Соснівська СУБ», КП «Придніпровська СУБ», КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»), а також 2 інших учасника – ТОВ «Місто для людей Кременчук» та ТОВ «Сантехбудконструкція». Саме останнє підприємство і стало переможцем конкурсу за усіма чотирма лотами.
Після цього в травні 2019 року будинки були списані з балансу комунальних підприємств, що остаточно та безповоротно закріпило право і обов’язок власників квартир – співвласників багатоквартирних будинків відповідати за управління будинку без участі міської ради.
З метою надання фінансової допомоги в проведенні капітальних ремонтів таких будинків, на найближчій сесії Черкаської міської Ради планується розглянути спеціальну програму, що дозволить виділяти кошти з міського бюджету на співфінансування капітальних ремонтів. Всі інші права і обов’язки щодо управління житловим будинком в повному обсязі перейшли до співвласників.
Саме співвласники багатоквартирних будинків тепер мають право контролювати якість надання послуг. І якщо якість надання послуг не влаштовуватиме співвласників, співвласники самостійно (шляхом проведення зборів співвласників, без погодження з будь-ким, включаючи Черкаську міську раду) можуть прийняти рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя. В такому разі співвласники в будь-який час можуть достроково розірвати договір з управителем, призначеним на конкурсних засадах, не пізніше як за два місяці до дня розірвання договору.
Існує два шляхи відмови від управителя, якість надання послуг якого не задовольняє мешканців:
1. Створення ОСББ
Кроки співвласників до створення ОСББ:
1.1. Створити ініціативну групу не менше ніж з трьох співвласників.

1.2. Зібрати інформацію про співвласників.
1.3. Розробити проект статуту ОСББ на базі типового статуту.
1.4. Провести роз’яснювальну та інформаційну роботу, підібрати кандидатури до складу правління.
1.5. Підготувати пакет документів для установчих зборів (проект статуту з проектом назви, список власників, кандидатури до правління та ревізійної комісії, проект протоколу, листки голосування).
1.6. Повідомити співвласників про дату, час, місце проведення установчих зборів та питання, що будуть розглядатися на зборах.
1.7. Провести установчі збори. За необхідності провести письмове опитування співвласників, що не були присутні на зборах.
1.8. Підрахувати голоси та оформити протокол.
1.9. Підготувати пакет документів на реєстрацію (статут, протокол, реєстраційну заяву).
1.10. Подати документи на реєстрацію державному реєстратору.
1.11. Повідомити попереднього управителя/надавача послуг про прийняте рішення.
2. Обрання іншого управителя
Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників визначено статтею 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». До повноважень зборів співвласників належить, в тому числі:
1) визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;
2) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;
3) визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним будинком;
4) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;
5) визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком;
Кроки співвласників для самостійного обрання управителя:
2.1. Створити ініціативну групу не менше ніж з трьох співвласників.
2.2. Зібрати інформацію про співвласників.
2.3. Повідомити співвласників про дату, час, місце проведення зборів та питання, що будуть розглядатися на зборах.
2.4. Провести загальні збори, на яких визначити управителя, затвердити умови договору з управителем, обрати уповноважену особу (осіб) від співвласників на підписання, зміну та розірвання договору з управителем.
2.5. За необхідності – провести письмове опитування співвласників, які не були присутні на загальних зборах.
2.6. Підрахувати голоси  та оформити протокол.
2.7. Надати один примірник протоколу на зберігання до виконавчого комітету міської ради.
2.8. Повідомити співвласників про прийняте рішення.
2.9. Підписати договір з управителем.
2.10. Надати копію договору з управителем кожному співвласнику.
2.11. Повідомити попереднього управителя/надавача послуг про прийняте рішення.
Сподіваємося, що ця інформація допоможе Вам в прийнятті важливих рішень щодо контролю надання послуги управителем, визначеним на конкурсних засадах.
 Сподіваємось, що «НОВА ЯКІСТЬ» – це не лише назва, а й дійсно якісніші послуги, і Вам не доведеться застосовувати наведений вище алгоритм зміни управителя, але якщо якість наданих послуг Вас справді не задовольняє – завжди готові надати додаткові консультації за телефонами:

36 11 35 – приймальня департаменту житлово-комунального комплексу
54 45 55 – відділ сприяння ОСББ
33 29 87 – житлово-експлуатаційний відділ

Від admin

Коментарі закриті.