Виконавчий комітет Черкаської міської ради затвердив порядок надання одноразової грошової винагороди жителькам міста Черкаси, яким згідно із законодавством України присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

Цей порядок визначає механізм призначення та виплати одноразової грошової винагороди жителькам міста Черкаси, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, яким згідно із законодавством України присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

Право на отримання грошової винагороди мають жительки м. Черкаси, які отримали почесне звання «Мати-героїня» не раніше, ніж затверджено цей порядок, та місце проживання яких зареєстровано у м. Черкаси.

Грошовою винагородою є одноразова виплата з міського бюджету у розмірі 5 тис. грн.

Для отримання грошової винагороди отримувачі подають до відділу звернень департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради такі документи:

  • заяву на ім’я міського голови м. Черкаси про виплату грошової винагороди;
    • оригінал та копію документу, що посвідчує особу та реєстрацію місця проживання у м. Черкаси;
    • оригінал та копію довідки про присвоєння номера платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
    • оригінал та копію посвідчення до почесного звання України «Мати-героїня»;
    • реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.

Від admin

Коментарі закриті.