Як розповіла в. о. директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Вікторія Загородня, метою розробки програми є ефективне управління боргом бюджету міста Черкаси, мінімізація ризиків, пов’язаних із цим боргом та забезпечення своєчасного і повного виконання Черкаською міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим та гарантованим боргом, можливість забезпечувати судовий супровід (сплачувати судовий збір). Про це «Нова Доба» дізналася у прес-службі Черкаської міської ради.

– Боргові зобов’язання можна розглянути як сукупність трьох складових: місцевий борг, гарантований борг та борги суб’єктів підприємницької діяльності перед міським бюджетом. Управління місцевим боргом передбачає забезпечення погашення боргових зобов’язань міста та недопущення порушення з вини міської ради та її виконавчих органів графіку погашення, обумовленого кредитним договором. У процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування, зокрема, розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів, що передбачає обслуговування рахунку в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів, – зауважує Вікторія Загородня.

Для здійснення реалізації інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій за рішенням міської ради, можуть надаватись місцеві гарантії. У разі невиконання суб’єктом господарювання своїх зобов’язань за кредитами залученими під місцеві гарантії, за умови надання кредитором вимоги, необхідно забезпечити виконання гарантованого зобов’язання шляхом перерахування необхідних сум коштів.

Тоді як для забезпечення судового супроводу у питаннях, які виникають у місцевого фінансового органу, є необхідність сплати судового збору: через несплату суб’єктами господарської діяльності платежів до бюджету (по орендній платі за землю, по зовнішній рекламі та пайовій участі) або через розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду міського бюджету на депозитах – на сьогоднішній день є заборона для органів місцевого самоврядування у розміщенні на депозитних рахунках таких коштів.

Від Author 2

Коментарі закриті.