Протягом січня – листопада 2018 року до Черкаської обласної служби зайнятості області звернулися за допомогою у працевлаштуванні 309 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 255 осіб мали статус безробітного.
Черкаська обласна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 101 особі із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 35 безробітних з числа ВПО. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 26 осіб.


Станом на 1 грудня 2018 року статус безробітного мали 76 ВПО, з них 63 особи отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив 2212 грн.).


Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (67,1%).
Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить 25%, питома вага осіб віком до 45 років – 40,8%, старше 45 років – 34,2%.

Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою становлять 56,6%, з професійно-технічною – 31,6%, з початковою та середньою – 11,8%. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у більшості районів.

Професійна структура безробітних з числа ВПО: 57% становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці, 32% – осіб з робітничими професіями, 11% – особи без професійної підготовки.

За інформацією відділу статистики та прогнозування ОЦЗ

Від Author 2

Коментарі закриті.