Відповідне рішення Канівської міської ради «Про бюджет Канівської міської ОТГ на 2019 рік» було ухвалено в ході останнього засідання сесії 20 грудня 2018 р.

Відповідно до ухваленого документу прогнозні обсяги надходжень бюджету міста на 2019 рік визначено в сумі 266864,6 тис.грн. Загальний фонд бюджету складає 263978,6 тис. грн., в тому числі сума трансфертів з державного та обласного бюджетів становить 131978,6 тис. грн.

Обсяг власних надходжень загального фонду заплановано у сумі 132 000,0 тис.грн., що на 9,0 відс. більше очікуваних надходжень 2018 року, що в сумі становить 10927,2 тис.грн.

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення доходної частини загального фонду міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 84346,0 тис. грн., або 63,9 відс. загальної суми податкових і неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом.

Крім того, за словами начальника фінансового управління галини Карпушенко, до міського бюджету заплановані надходження: податку на прибуток підприємств комунальної власності -230,5 тис.грн.; акцизного податку – 14000,0 тис.грн.; місцевих податків та зборів  – 30582,5 тис.грн.; плати за надання адміністративних послуг – 1420,0 тис.грн.; орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності у сумі – 1100,0 тис.грн.; інших податків та зборів – 321,0 тис.грн.

Прогнозна сума надходжень до спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік становить 2886,0 тис.грн., в тому числі до бюджету розвитку – 660,0 тис.грн.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, визначена сума на 2019 рік яких становить 2095,0 тис.грн.

Загальний обсяг видатків бюджету Канівської міської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) на 2019 рік визначено в сумі 266 864,6 тис.грн., з яких 258 728,6 тис.грн., – видатки загального фонду, 8 136,0 тис.грн. – видатки спеціального фонду.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету на 2019 рік становить 258 728,6 тис.грн., з них 130 140,3 тис.грн. кошти з державного бюджету (в т.ч. освітня субвенція – 30 799,4 тис.грн., медична субвенція – 17 923,3 тис.грн.), 1 838,3 тис.грн. кошти обласної субвенці.

На фінансування заходів, програм та утримання закладів Канівської міської об’єднаної територіальної громади без врахування міжбюджетних трансфертів по галузі освіти передбачено 61 350,0 тис.грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 8 471,0 тис.грн., культури і мистецтва – 5 140,0 тис.грн., фізичної культури і спорту – 1590,0 тис.грн., утримання органів місцевого самоврядування – 26 761,9 тис.грн., житлово-комунального господарства – 9 260,0 тис.грн., економічна діяльність – 3 692,0 тис.грн. (в тому числі ремонт та утримання доріг – 3500,0 тис.грн.), інша діяльність –9 775,0 тис.грн.(в тому числі резервний фонд 10 тис.грн) та передбачено до державного бюджету з бюджету громади реверсну дотацію – 710,1 тис.грн.

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету Канівської міської ОТГ визначено у сумі 8 136,0 тис.грн. В їх складі власні надходження бюджетних установ і організацій – 2 095,0 тис.грн., цільовий фонд міської ради – 1,0 тис.грн., фонд охорони навколишнього природного середовища – 130,0 тис.грн., бюджету розвитку – 5910,0 тис.грн. ( в т.ч. передача із загального фонду – 5250,0 тис.грн.)

 За інформацією Канівської міської ради.

 

Від Author 2

Коментарі закриті.