Порядок ведення обліку ФОП-платників єдиного податку передбачено пп. 296.1.1 та 296.1.2 Податкового кодексу України.  Отже, ФОП-єдинники:
– не платники ПДВ (перша, друга, третя група), ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. – платники ПДВ (третя група) ведуть Книгу облік доходів та витрат, у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи та понесені витрати.
У разі обрання ФОП ведення Книги в паперовому вигляді (можливість реєстрації та ведення книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб наразі не реалізована):
– ФОП зобов’язаний подати до ДФС за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;
– книга має бути прошнурована та пронумерована. Безоплатно реєструється в ДФС. Книга засвідчується підписом керівника або заступника керівника фіскального органу та скріплюється печаткою;
– внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку;
– у разі реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростальним підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Записи у Книгах виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого:
– отримано дохід (окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та отримані готівкою, у вигляді безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а у платників ПДВ суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності);
– понесені витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена зарплата, сплачено ЄСВ тощо.

Форми та порядок ведення Книги обліку доходів платників єдиного податку першої та другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ та Книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579:
– форма Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) goo.gl/XAbYD3
– порядок ведення Книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість goo.gl/Jpi7nN
– форма Книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) goo.gl/tQoCmw
– порядок ведення Книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість goo.gl/UWQfTt

За інформацією “Нова Доба“.

Від Author 2

Коментарі закриті.