Сьогодні виконавчий комітет Черкаської міської ради затвердив порядок проведення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян м. Черкаси на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету.

Доповідаючи  щодо цього питання на засіданні виконкому директор департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Олег Гудзенко розповів, що перелік категорій пільговиків, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення визначений пунктом 7 розділу VII міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства.

Дія Порядку поширюється на перевезення пасажирів у залізничному транспорті приміського сполучення, які придбали пільгові квитки та здійснили посадку на станції Черкаси і платформах зупинкових пунктів, розташованих в межах міста Черкаси («Буддеталь», «ЗТА», «Соснівка»).

Компенсація за пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснюється Виробничому підрозділу «Шевченківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Шевченківська дирекція залізничних перевезень) на підставі договору про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян м. Черкаси залізничним транспортом приміського сполучення.

Головним розпорядником коштів, передбачених у міському бюджеті для виплати компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян  м. Черкаси на залізничному транспорті приміського сполучення, є департамент соціальної політики Черкаської міської ради.

Компенсаційні виплати здійснюються на підставі договору, укладеного між Шевченківською дирекцією залізничних перевезень та департаментом за рахунок та в межах коштів місцевого бюджету, передбачених на зазначені цілі на відповідний рік.

Для укладення договору Шевченківська дирекція залізничних перевезень подає до департаменту наступні документи:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію положення про Шевченківську дирекцію залізничних перевезень.

Для отримання компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджету Шевченківська дирекція залізничних перевезень щомісячно не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, надає до департаменту:

 облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом приміського сполучення окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з місцевого бюджету по м. Черкаси за минулий місяць (Додаток 2); розрахунок видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян м. Черкаси залізничним транспортом приміського сполучення за відповідний місяць (Додаток 3). Розрахунок подається в паперовій формі з одночасним наданням копії в електронній формі у вигляді файлів формату: Microsoft Excel, DBF, CSV, узгодженої структури; акт звіряння розрахунків за пільгові перевезення залізничним транспортом приміського сполучення між Шевченківською дирекцією та головним розпорядником коштів місцевого бюджету м. Черкаси (Додаток 4).

 Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться Шевченківською дирекцією залізничних перевезень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та Порядку.

Керівництво Шевченківської дирекції залізничних перевезень несе персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

Департамент після отримання розрахунку видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян м. Черкаси залізничним транспортом приміського сполучення проводить звірку пільговиків, що включені в розрахунок видатків з Єдиним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003  № 117.

У разі відсутності інформації про пільговика в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків або виявлення розбіжностей щодо розміру пільг департамент не проводить розрахунків, що стосуються виявлених розбіжностей, до уточнення цієї інформації.

Департамент здійснює компенсацію за надані пільги громадянам, які здійснили посадку в межах міста Черкаси та включені в Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків в м. Черкаси.

 На підставі наданих документів  департамент та Шевченківська дирекція залізничних перевезень складають акти звіряння розрахунків.

 У разі неподання або невчасного подання Шевченківською дирекцією залізничних перевезень до департаменту документів для проведення компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян, фінансування проводиться в наступному місяці.

 Департамент приймає до оплати суми вартості послуг  з пільгового перевезення, наданих у поточному році, в межах обсягів бюджетних призначень, передбачених у міському бюджеті на зазначені цілі.

У разі зменшення (збільшення) обсягу затверджених в міському бюджеті асигнувань на компенсаційні виплати, департамент вживає заходи щодо приведення договірних зобов’язань з Шевченківською дирекцією залізничних перевезень та обсягів бюджетних зобов’язань у відповідність до уточнених обсягів бюджетних асигнувань.

Підставами для припинення компенсаційних виплат є:

 закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів; закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення залізничних пасажирських перевезень; повне використання бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі.

За інформацією Черкаської міської ради.

Від Author 2

Коментарі закриті.