Черкаське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України надало рекомендації обласному комунальному підприємству «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради щодо припинення дій, що містять ознаки вчинення порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Як встановило Відділення, готель «Дніпро» поширював на фасаді будівлі та в мережі Інтернет інформацію про встановлення готелю категорії чотири зірки «****», без документів, що підтверджують таку категорію.

Згідно з статтею 19 Закону України «Про туризм» об’єктам туристичної інфраструктури (готелі) присвоюються категорії якості та рівня обслуговування.

Відповідно до пункту 1.5 «Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послу» використання “зірок” як знака відповідності готелю певній категорії без підтвердження її у встановленому чинним законодавством порядку забороняється.

Належність готелю до відповідної категорії підтверджується відповідним свідоцтвом.

Відповідно до статті 15 1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” розповсюдження суб’єктом господарювання неповних, неточних, неправдивих відомостей, які можуть вплинути на наміри споживачів отримати послуги даного суб’єкта господарювання є порушенням.

Поширення обласним комунальним підприємством «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради неправдивої інформації про наявність «зірок» надавало йому неправомірні переваги у конкуренції перед іншими сумлінними суб’єктами господарювання.

Наразі обласне комунальне підприємство «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради виконало рекомендації адміністративної колегії територіального відділення, Підприємство отримало Свідоцтво про встановлення категорії чотири зірки «****», що дає Підприємству право на зазначення категорії чотири зірки «****» на фасаді, в мережі Інтернет, рекламних носіях тощо.

Від Author

Коментарі закриті.