Реклама

 

Сайт «Економіка Сьогодення» приймає замовлення на розміщення реклами.

Довідки за телефонами: /0472/ 50-80-37

                                        097 497 39 53

Контактна адреса:  siogodennya@ukr.net

Поліграфічні послуги

  • Набір, редагування, комп’ютерна верстка газет, журналів, буклетів, листівок.
  • Друк газет, журналів, буклетів, листівок.